پایگاه تحلیلی مقالات هوانوردی دربهمن ماه 1397 و باهدف پرکردن خلا یک منبع تخصصی مقالات و مطالب هوانوردی و کم کردن فاصله ی متخصصان این صنعت با علاقه مندان تاسیس شد .

پایگاهی که سعی دارد با بهره گیری از متخصصان با تجربه و مجرب صنعت هوانوردی ، مقالاتی نو ، جامع و مفید را دراختیار مخاطبان خود قراردهد .مدیریت این پایگاه را مهندس محمد شفیع خانی بر عهده دارد . مهندس محمد شفیع خانی دارای دو مدرک تعمیرونگهداری هواپیما و اویونیک هواپیما  است .همچنین وی نویسنده کتاب آشنایی با صنعت هوانوردی و نحوه ورود به آن است .چاپ اول این کتاب در سال 1396 است و در سال 1399 برای برای دوم مجددا به چاپ رسید.

 

آدرس ارتباطی ما

برای ارتباط با تحریریه سایت به آدرس تلگرامی mohammad_shafikhani@ مراجعه نمایید.
به منظور تبلیغات در سایت  با آدرس تلگرامی mohammad_shafikhani @ مکاتبه نمایید .
برای اعلام مشکل در سایت و نظرات و پیشنهادات خود با آدرس support@aviationarticles.ir مکاتبه فرمایید.

پایگاه خبری و آموزشی Aviation Articles

ایده راه اندازی پایگاه خبری aviationarticlesبه بهمن  ۱۳۹7 برمی گردد. پایگاه خبری aviationarticlesبا هدف  آگاه و حساس سازی شهروندان وعلاقه مندان و در دسترس بودن تمامی تحلیل ها ومطالب روز هوانوردی ایران و جهان در حوزه تخصصی هوانوردی  آغاز به کار کرد.

پایگاهی که سعی دارد با بهره گیری از متخصصان با تجربه و مجرب صنعت هوانوردی ، مقالاتی نو ،جامع و مفید را دراختیارمخاطبان خود قراردهد.